Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Individuele beslagen vervallen niet door faillissement.

Het algemene faillissementsbeslag gedoogt niet de voortzetting van reeds aangevangen individuele executies (). eerste zin (eerste zinsdeel) Fw voegt daaraan even pregnant als onjuist toe: 'gelegde beslagen vervallen'.

Men moet dit voorschrift aldus opvatten, dat de individuele beslagen zonder enige terugwerkende kracht opgaan in - als het ware geabsorbeerd worden door - het algemene faillissementsbeslag. Van enig verval is geen sprake. De individuele beslagen kunnen immers herleven ( eerste zin (eerste zinsdeel) Fw en verliezen niet elk rechtsgevolg.

Opmerking

Zie ook HR 13-05-1988, NJ 1988, 748 (Banque de Suez/Bijkerk q.q.)

Gerelateerde artikelen