Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagvrije voet. Bestuursrechtelijke toepassing 475d Rv.

Volgens art. 475d Rv vormen de in de artt. 29, 30 en 33 lid 2 Awb genoemde bedragen de grondslag voor de bepaling van de beslagvrije voet.

Voor díe bedragen kent art. 56 Awb een eigen systeem van jaarlijkse aanpassing en is voor analogische toepassing van art. 1:402a BW geen plaats.