Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Huurtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten. De hoogte van de huurtoeslag hangt af van de huurprijs, het inkomen, leeftijd en woonsituatie van de betrokkene. De tegemoetkoming is gebaseerd op de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).

Beslag- cessie en verpandingsverbod (art. 45 lid 1 Awir)

Op grond van art. 45 lid 1 Awir geldt voor de huurtoeslag- net zoals voor de zorgtoeslag - een:

Deze verboden gelden niet als de vordering waarvoor beslag wordt gelegd uit verhuur is ontstaan.

Rechtspraak