Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wet

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) stroomlijnt de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van:

  • de zorg;
  • kinderen;
  • wonen.
Tegemoetkomingen

Het betreft de volgende tegemoetkomingen:

Beslag, verpandings- en cessieverbod (art. 45 lid 1 Awir)

Tegemoetkomingen op gond van inkomensafhankelijke regelingen (art. 45 lid 1 Awir) kunnen niet beslagen, verpand of overgedragen worden. Dit vernod geldt niet als het gaat om een beslag door, of verpanding of cessie aan resp. de (huidige) verhuurder, zorgverzekeraar en kinderopvanginstelling.