Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor een Nederlandse zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van de hoogte van het inkomen van de betrokkene. De tegemoetkoming is gebaseerd op de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).

Beslag- cessie en verpandingsverbod (art. 45 lid 1 Awir)

Op grond van art. 45 lid 1 Awir geldt voor de zorgtoeslag - net zoals voor de huurtoeslag - een:

Deze verboden gelden niet als de vordering waarvoor beslag wordt gelegd uit de zorg(verzekerings)overeenkomst is ontstaan.

Beslagvrije voet

Als de vordering waarvoor beslag wordt gelegd uit zorgverzekering is ontstaan, dan geldt er geen beslagvrije voet.

  • Hof Den Haag 25-04-2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1154 (Zorgtoeslag)
    De wetgever heeft met art. 45 Awir willen waarborgen dat de tegemoetkoming wordt aangewend voor het doel waarvoor die is verleend. De wetgever heeft het daarom alleen aan de schuldeiser voor wie de tegemoetkoming is bedoeld, toegestaan op die tegemoetkoming beslag te leggen. Met deze strekking van art. 45 Awir verdraagt zich dan niet dat aan een beslagen tegemoetkoming een beslagvrije voet wordt verbonden. Dat zou immers betekenen dat de schuldenaar in staat zou worden gesteld de tegemoetkoming, ondanks een beslag daarop, aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor die is verstrekt.