Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

1.
Het ouderdomspensioen is:

  1. onvervreemdbaar;
  2. niet vatbaar voor verpanding of belening.

2.
Volmacht tot ontvangst van ouderdomspensioen, onder welke vorm of welke benaming ook door de gepensioneerde verleend, is steeds herroepelijk.

3.
Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig.