Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Deurwaarderskortgeding. Een beslagen huurtoeslag komt niet in mindering op de verhoging van de beslagvrije voet vanwege woonkosten.

Feiten

De officier van justitie legt executoriaal beslag onder de gemeente Eindhoven op de bijstandsuitkering van X. De stichting Trudo, een instelling voor sociale woningbouwverhuur, legt voor een huurvordering executoriaal beslag onder de belastingdienst op de huurtoeslag van X. X betwist de berekening van de beslagvrije voet.

Voorzieningenrechter

Art. 45 Awir bepaalt dat een tegemoetkoming in de kosten van huur en zorg, te weten de huurtoeslag en zorgtoeslag, niet vatbaar is voor beslag, tenzij het gaat om een vordering die ontstaan is uit verhuur of zorgverlening. In dit geval heeft Trudo dus terecht beslag op de huurtoeslag gelegd.

Volgens art. 475d lid 5 jo. lid b. Rv wordt de beslagvrije voet verhoogd met de voor rekening van de schuldenaar komende woonkosten, verminderd met de ontvangen huurtoeslag of woonkostentoeslag, voor zover de woonkosten na deze vermindering meer bedragen dan de normhuur.

Eisers hebben gesteld dat het niet uitmaakt of de verhuurder de toeslag rechtstreeks van de belastingdienst verkrijgt of via de huurder (schuldenaar). Daarmee miskennen zij dat het hier gaat om de executie te behoeve van een oude huurschuld. Wanneer beslag is gelegd op de huurtoeslag, moet worden aangenomen dat de geëxecuteerde die niet heeft ontvangen in de zin van art. 475d lid 5 onder b Rv, zodat de verhoging met de woonkosten niet mag worden verminderd met die toeslag.