Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voormalige verhuurder kan geen beslag leggen op huurtoeslag. Beperkte reikwijdte art. 45 lid 1 aanhef en onder a Awir.

Feiten

A heeft van Wonen Zuid een woning gehuurd. Nadien huurt A van een andere verhuurder een andere woning. A ontvangt huurtoeslag. Omdat A een restantbedrag niet betaalt, legt Wonen Zuid, op grond van een vonnis van de kantonrechter, onder de ontvanger van de belastingdienst executoriaal derdenbeslag op de huurtoeslag. A vordert opheffing van het beslag en terugbetaling van de door Wonen Zuid op grond van het beslag geïncasseerde huurtoeslag. Volgens haar geldt er een beslagverbod ex art. 45 lid 1 aanhef en onder a Awir.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van A af. A gaat in hoger beroep.

Hof

Art. 45 Awir lid 1 formuleert een beslagverbod op een tegemoetkoming, zoals de huurtoeslag. In lid 1 aanhef en onder a wordt daarvan uitgezonderd het beslag op de huurtoeslag wegens een vordering tot nakoming van een betalingsverplichting (huur) wegens een geleverde prestatie (terbeschikkingstelling van de woning), waarbij de betalingsverplichting (de huur) ter zake van die prestatie (die terbeschikkingstelling van de woning) oorzaak is voor de huurtoeslag. Gelet op de formulering van de uitzonderingsbepaling onder a is sprake van een te ver verwijderd verband bij een beslag op huurtoeslagen die gelden als tegemoetkoming voor huurverplichtingen uit hoofde van een andere huurovereenkomst (voor een andere woning). Uitgangspunt is dat de huurder, die een huurtoeslag ontvangt, die toeslag dient aan te wenden voor de betaling van lopende huurtermijnen.

Gerelateerde artikelen