Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen toepassing beslagvrije voet bij schuldenaar die niet in Nederland woont.

Woont de beslagene in het buitenland, dan hoeft geen rekening te worden gehouden met de beslagvrije voet (vgl. art. 475e Rv).

Een beslagvrije voet kan op verzoek van de beslagene alsnog worden vastgesteld indien hij aantoont dat onvoldoende middelen van bestaan resteren. Hiervan is in dit geval niet gebleken.