Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenbeslag onder de bank, terwijl ook beslag gelegd is onder de uitkerende instantie, kan vexatoir zijn.

Feiten

Transfair legt, op grond van een vonnis van de kantonrechter te Amsterdam, ten laste van X en Y executoriaal derdenbeslag onder de ING. X en Y stellen dat het beslag vexatoir is. Op de bankrekening die door het beslag is getroffen, komt volgens hen alleen het bedrag van de sociale uitkering binnen. Op deze uitkering ligt beslag namens een andere schuldeiser, zodat slechts een bedrag ter grootte van de beslagvrije voet naar de rekening van X en Y wordt overgemaakt. Door derdenbeslag onder de bank te leggen zou Transfair de betekenis van de beslagvrije voet uithollen.

Hof

Derdenbeslag onder een bank, terwijl ook beslag gelegd is onder de uitkerende instantie, kan onder omstandigheden vexatoir zijn. Dat kan bijvoorbeeld als op de desbetreffende bankrekening(en) geen andere gelden dan uit hoofde van de uitkering aanwezig zijn of ontvangen worden, zodat de debiteur als gevolg van het beslag niet meer in staat zou zijn in zijn primaire levensonderhoud te voorzien. X en Y moeten dergelijke omstandigheden en daarmee het vexatoire karakter van dit beslag aannemelijk maken. Nu op de ING-rekening bedragen zijn bijgeschreven die niet te maken hebben met de sociale uitkering en vergoeding van zorgkosten, is het beslag niet vexatoir.