Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslag op bankrekening onrechtmatig, omdat het ertoe leidt dat schuldenaar niet de beschikking heeft over het inkomen waarop zij, wanneer de beslagvrije voet wel van toepassing zou zijn geweest, de beschikking zou hebben gehad.

Voorzieningenrechter

Century Autolease BV heeft als schuldeiser geen beslag gelegd op het inkomen van eiseres. Zij heeft in plaats daarvan beslag gelegd op (het saldo van) haar bankrekening. Dat beslag heeft in zoverre doel getroffen, dat de op de dag van de beslaglegging op die bankrekening bijgeschreven Wwb-uitkering van eiseres door het beslag is getroffen. Op zichzelf genomen verzet de wet zich niet tegen deze wijze van beslaglegging, ook niet wanneer daardoor feitelijk inkomen wordt beslagen dat onder het bereik van de beslagvrije voet valt, die van toepassing zou zijn geweest wanneer het beslag onder de uitkerende instantie zou zijn gelegd. Geld als zodanig is geen individualiseerbaar goed en een banksaldo kan door een schuldeiser in het algemeen niet tot zijn bron worden herleid. In zoverre kan de voorzieningenrechter dan ook niet meegaan met het betoog van eiseres dat in de kern genomen hierop neerkomt, dat een beslaglegger rekening heeft te houden met de omstandigheid dat feitelijk geen inkomen mag worden beslagen dat de schuldenaar nodig heeft om in de noodzakelijke kosten van zijn bestaan te kunnen voorzien.

Het voorgaande kan evenwel Century niet baten. In de eerste plaats is het beslag gelegd op de dag waarop de Wwb-uitkering van eiseres op haar bankrekening is bijgeschreven. Voorts heeft eiseres vervolgens en voortvarend aan de door Century ingeschakelde deurwaarder een gemotiveerde opgave gedaan van haar inkomen en heeft gevraagd welke gegevens nodig zijn om de beslagvrije voet te berekenen, met het verzoek het beslag – dat zij ziet als een verkapt loonbeslag – op te heffen. Tot slot heeft Century in ieder geval vanaf dat moment, in de wetenschap dat met het door haar gelegde beslag feitelijk de waarborg die de beslagvrije voet beoogt te bieden is gefrustreerd, het beslag niet willen opheffen.

Door in zodanige omstandigheden na te laten het beslag op te heffen, frustreert Century feitelijk de bescherming die eiseres toekomt in haar inkomen en mist zij de waarborg dat zij tenminste over het inkomen de beschikking heeft dat volgens de beslagvrije voet nodig is om in de noodzakelijke kosten van haar bestaan te kunnen voorzien. Dat acht de voorzieningenrechter onrechtmatig. Het beslag zal in zoverre moeten worden opgeheven dat eiseres de beschikking krijgt over dat deel van haar inkomen, gelijk aan de voor haar van toepassing zijnde beslagvrije voet.