Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagverbod op kinderbeslag geldt niet als het beslag dient tot verhaal van uitkering tot levensonderhoud van het het kind.

De uitzondering op het beslagverbod van art. 23 Akw houdt in dat beslag op kinderbijslag wel mogelijk is 'voor zoveel dit dient tot verhaal van een uitkering tot levensonderhoud van het kind'.

Blijkens de wetsgeschiedenis van deze bepaling is deze mogelijkheid tot beslag geïntroduceerd om te voorkomen dat kinderbijslag voor een ander doel wordt aangewend dan de verzorging van het betreffende kind en wordt beslag uitgesloten voor verhaal van uitkeringen voor onderhoud van anderen dan het betrokken kind.

Gerelateerde artikelen