Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executoriaal beslag op AOW-uitkering. Geen verplichting Svb om geldigheid beslag te beoordelen.

Feiten

De Sociale verzekeringsbank (Svb) heeft aan X een AOW-uitkering toegekend. De deurwaarder legt namens een schuldeiser executoriaal beslag ten laste van verzoeker. Volgens de deurwaarder bedraagt de beslagvrije voet nihil. Op grond hiervan deelt de Svb aan verzoeker mee dat het volledige AOW-bedrag zal worden ingehouden.

Svb

X maakt tegen bezwaar. Svb verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk. X gaat in beroep.

Rechtbank

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. De rechtbank overweegt dat volgens vaste rechtspraak van de Raad de Svb een beslag op AOW dient uit te voeren volgens de daarvoor geldende regels en dat het niet op de weg van de Svb ligt om de geldigheid van het beslag te beoordelen. De gronden die zich richten tegen de beslaglegging zelf of tegen het bedrag waarvoor beslag is gelegd kunnen volgens de rechtbank om deze reden niet slagen.

CRvB (voorzieningenrechter)

Het ligt inderdaad niet op de weg van de Svb om de geldigheid van het beslag te beoordelen. Dat oordeel is voorbehouden aan de burgerlijke rechter en de bestuursrechter komt hieraan niet toe. Bij de beoordeling van een betalingsbeslissing als in dit geding aan de orde, moet ingevolge vaste rechtspraak het gelegde beslag als een gegeven worden aanvaard en dient de bestuursrechter zijn toetsing te beperken tot het beantwoorden van de vraag of het bestuursorgaan bij het nemen van deze betalingsbeslissing is gebleven binnen het kader van het beslag. Dit is hier het geval. Voorts heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld dat verzoeker met betrekking tot de hoogte van de beslagvrije voet zich met de deurwaarder zal kunnen verstaan of zich tot de civiele rechter kunnen wenden.