Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Tenaamstelling bankrekening. Rechthebbende tot het saldo.

Feiten

Man en vrouw waren in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden. Zij twisten over de vraag of het saldo van een bankrekening buiten de verdeling van de gemeenschap moet blijven omdat die ten tijde van de ontbinding van het huwelijk op naam van de zoon van de man stond. Volgens de vrouw was tijdens het huwelijk van partijen de rekening een gezamenlijke rekening van de man en zijn zoon, zodat de helft van het saldo op die rekening tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort.

Hof

Het hof overweegt dat voor de beantwoording van de vraag welke zaken tot de ontbonden gemeenschap behoren bepalend is welke zaken op de dag van de echtscheiding in de huwelijksgemeenschap aanwezig zijn. Het hof gaat er vanuit dat de rekening op die dag uitsluitend op naam van de zoon van de man stond en dat het saldo niet voor verdeling tussen partijen in aanmerking komt.

Hoge Raad

De Hoge Raad gaat er vanuit dat de bankrekening een gezamenlijke bankrekening was van de man en zijn zoon, maar voor de ontbinding van het huwelijk alleen op de naam van de zoon is gesteld. Bij dat uitgangspunt is voor de beantwoording van de vraag of de helft van het saldo tot de ontbonden huwelijksgemeenschap behoort niet beslissend dat de rekening op de datum van ontbinding op naam van de zoon stond. Die (wijziging in de) tenaamstelling sluit niet uit dat de man ten opzichte van zijn zoon gerechtigd is gebleven tot een deel van het saldo. Of dit laatste het geval is hangt af van de bedoeling die de man en zijn zoon hadden met de wijziging van de tenaamstelling.

Gerelateerde artikelen