Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beide partijen hebben belang bij handhaving van de gerechtelijke bewaring.

Gerechtelijke bewaring is een conservatoire maatregel die, naast het bieden van zekerheidsstelling van een recht, ertoe strekt verwaarlozing en tenietgaan van de zaak te voorkomen.

Beide partijen hebben een belang ten aanzien van dit laatste of kunnen dit hebben. Een gerechtelijk bewaarder heeft immers de plicht in onafhankelijkheid jegens de betrokken partijen als een goed huisvader voor het in gerechtelijke bewaring gestelde goed te zorgen, waarmee verwaarlozing of tenietgaan van het goed moet worden voorkomen.

De gerechtelijke bewaring wordt gehandhaafd.