Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opvolging bewaarder niet eerder dan na formele aanwijzing.

Als de voorzieningenrechter volgens art. 856 lid 3 Rv een nieuwe gerechtelijk bewaarder aanwijst, volgt die bewaarder zijn voorganger niet eerder op dan nadat hij op formele wijze, bijvoorbeeld door middel van een exploot, van zijn aanwijzing op de hoogte is gesteld, dan wel die aanwijzing, bijvoorbeeld door ondertekening van een proces-verbaal van overname, heeft aanvaard.