Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Opheffing beslag. Bewaarder en beslaglegger hebben zich niet aan verplichtingen gehouden.

De in beslag genomen computerapparatuur bevindt zich onder de beslaglegger in plaats van onder de bewaarder.

Naast een civiele aansprakelijkheid hebben de bewaarder en de beslaglegger gehandeld in strijd met artikel 198 Sr.

Ook hebben de bewaarder en de beslaglegger gehandeld in strijd met de verplichting dat de apparatuur niet mag worden gebruikt en voorts met de algemene zorgplicht door te onderzoeken wat er zich in de computer bevindt.

Het beslag wordt opgeheven.