Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Optreden bewaarder berust niet op een overeenkomst met de beslagene.

De bewaarders treden op in het kader van een door de rechter bevolen bewaring. Het optreden van de bewaarders berust dus niet op een overeenkomst tussen hen en de beslagene.

De verplichting van de bewaarder om als een goed huisvader voor de door hem in bewaring genomen dieren te zorgen kan meebrengen dat hij de dieren mest en verkoopt om te worden geslacht. Daarmee loopt hij niet vooruit op de beslissing van de rechter die oordeelt over het bodemgeschil tussen de beslagene en de beslaglegger.

De opbrengst van de verkoop treedt in de plaats van de in bewaring gegeven zaken als voorwerp van de door bedoelde rechter uiteindelijk te geven beslissing.

De mogelijkheid voor de beslagene om zich in kort geding tegen een voorgenomen verkoop te verzetten vormt een voldoende waarborg.