Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie tot afgifte onder een derde. De pandhouder kan, gelet op art. 496 Rv, een onderhandse geregistreerde akte tegen derden, niet zijnde een houder maar een bezitter, (reëel) executeren.