Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een pandhouder is niet bevoegd het goed dat hij in pand heeft, te herverpanden, tenzij deze bevoegdheid hem ondubbelzinnig is toegekend.