Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Termijn ex art. 722 Rv niet in acht genomen. Tot die datum verrichte betalingen van waarde, latere betalingen wél van waarde.

Het niet in acht nemen van de in art. 722 Rv voorgeschreven termijn voor betekening van het vonnis heeft als gevolg dat na die termijn gedane betalingen van de derde beslagene ten opzichte van de beslaglegger als van waarde moeten worden aangemerkt, maar vóór het verstrijken van die termijn gedane betalingen niet.