Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Aandeel in een goed (art. 3:166 lid 1 BW)

Een aandeel in een goed is de deelgerechtigdheid in een of meer goederen die toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk (art. 3:166 lid 1 BW).

Gelijkheid in aandelen (art. 3:166 lid 2 BW)

De aandelen van de deelgenoten zijn gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding anders voortvloeit (art. 3:166 lid 2 BW). Ongelijkheid in aandelen kan voortvloeien uit een rechtshandeling tussen de deelgenoten, zoals een overeenkomst, uit een testamentaire beschikking of uit verkrijging door een deelgenoot van een of meer aandelen van mededeelgenoten.

Vermogensrecht (artt. 3:190 en 3:191 BW)

Een aandeel in een goed is een vermogensrecht in de zin van art. 3:6 BW. Het is afzonderlijk overdraagbaar (vgl. art. 3:190 en 3:191 BW).

Beschikkingsbevoegdheid deelgenoten (art. 3:175 lid 1 BW)

Ieder van de deelgenoten kan over zijn aandeel in een gemeenschapsgoed beschikken tenzij uit de rechtsverhouding tussen de deelgenoten anders voortvloeit (art. 3:175 lid 1 BW).

Verdeling

De onderlinge verhouding tussen aandelen (dit is de goederenrechtelijke verhouding) is bepalend voor de verdeling van de gemeenschap. Toepassing van het verbintenissenrecht, vooral de redelijkeid en billijkheid, kan, bij uitzondering, tot een andere verdeling leiden. Zo kan een deelgenoot een vergoedingsrecht toekomen voor het bedrag dat hij in een goed heeft geïnvesteerd.