Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens artikel 584c lid 3 Rv neemt de deurwaarder de nodige maatregelen om vertrek van het luchtvaartuig te beletten. Zo heeft de deurwaarders het recht het luchtvaartuig of enig onderdeel daarvan in gerechtelijke bewaring te geven, waartoe hij tot verplaatsing binnen Nederland mag overgaan. Artikel 445 Rv, tweede zin, en artikel 446 lid 2 Rv zijn van overeenkomstige toepassing (vgl. art. 729c lid 2 Rv jo. art. 584c lid 3 Rv