Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Wanneer in strijd met de overige artikelen van deze afdeling of zonder goede grond beslag op een luchtvaartuig is gelegd, is de beslaglegger gehouden de daardoor ontstane schade te vergoeden (vgl. art. 729c lid 1 Rv).

Het eerste lid is mede van toepassing, wanneer de schuldenaar zekerheid heeft moeten stellen om een beslag te voorkomen dat, zou het zijn gelegd, in strijd met de vorige artikelen of zonder goede grond zijn geweest (vgl. art. 729c lid 2 Rv).