Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Derdenbeslag onder de staat of een openbaar lichaam is, onverminderd het in art. 436 Rv (beslagverbod op goederen bestemd voor de openbare dienst) bepaalde, toegelaten, echter slechts op bepaalde in het exploot of, in geval van het beslag als bedoeld in art. 479g Rv (alimentatiebeslag door RvdK of LBIO) in de kennisgeving omschreven vorderingen of zaken (art. 479 lid 1 Rv). 

Vanwege het openbaar belang kan de staat of het openbaar lichaam in kort geding voor de voorzieningenrechter van de rechtbank onmiddellijke opheffing van het derdenbeslag vorderen (art. 479 lid 2 Rv).

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.