Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij het beslag tot afgifte of levering de volgende gegevens bevatten:

  • de aard van het te leggen beslag
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering) (rechthebbende als eigenaar, pandhouder, vruchtgebruiker, obligatoire aanspraak op levering, enz.)
  • de omschrijving van het in beslag te nemen goed
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld

Bij een verzoek tot conservatoir beslag tot afgifte of levering hoeft de verzoeker geen vrees voor verduistering te stellen (art. 734 lid 4 Rv).