Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bij een maritaal beslag verzoekt een (voormalige) echtgenoot of geregistreerd partner de voorzieningenrechter hem verlof te verlenen tot verzegeling, boedelbeschrijving en waardering van goederen der gemeenschap, alsmede tot het leggen van conservatoir beslag op goederen der gemeenschap (art. 768 lid 1 Rv).

Gegevens beslagrekest

Volgens de beslagsyllabus moet het beslagrekest bij het leggen van een maritaal beslag de volgende gegevens bevatten: 

  • de aard van het te leggen beslag.
  • het ingeroepen recht (de grondslag van de vordering).
  • de aanduiding van het huwelijksgoederenregime, meer in het bijzonder de stelling dat er sprake is van een -algemene of beperkte - gemeenschap.
  • de mededeling of de eis in de hoofdzaak al is ingesteld en zo ja, bij welke rechtbank (dat laatste in verband met de bevoegdheidsbeoordeling)
Vrees voor verduistering

De voorzieningenrechter verleent slechts verlof tot het leggen van maritaal beslag als de verzoeker aantoont dat er gegronde vrees voor verduistering van de goederen van de gemeenschap bestaat (art. 768 lid 3 Rv).

  • deze eis geldt dus ook bij martiaal derdenbeslag; dit, in tegenstelling tot het gewone conservatoir derdenbeslag.