Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een deurwaarder die beslag heeft gelegd, is verplicht de schuldenaar op te geven hoeveel zijn beslagvrije voet bedraagt, berekend volgens art. 475d lid 1 Rv (art. 475g lid 1 Rv, tweede zin).

Te laag vastgestelde beslagvrije voet

De deurwaarder bepaalt de beslagvrije voet vaak op een te laag bedrag. Dit is in het nadeel van de schuldenaar. Hij draagt dan immers teveel af. Dit is onrechtmatig en de beslaglegger is aansprakelijk voor alle schade. Dit laatste is anders als de schuldenaar geen of onvoldoende inlichtingen over zijn financiële zaken geeft.

  • Ktr. Leiden 27-02-2002, Prg. 5857
    Een te laag opgegeven beslagvrije voet kan met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden als de geëxecuteerde de deurwaarder alsnog de juiste gegevens voor toepassing van een hogere beslagvrije voet aanlevert.