Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Beslagvrij periodiek inkomen partner (art. 475 lid 3 Rv)

Voor zover het echtgenoten of geregistreerde partners betreft, wordt de beslagvrije voet voor ten hoogste de helft verminderd met het eigen, niet onder beslag liggende periodieke inkomen inclusief vakantie-aanspraak van degene aan wie de bijstand samen met de schuldenaar zou kunnen toekomen (art. 475d lid 3 Rv).

Beslagvrij periodiek inkomen schuldenaar (art. 475 lid 6 Rv)

Art. 475d lid 6 Rv bepaalt dat de beslagvrije voet wordt verminderd met de voor beslag vatbare periodieke inkomsten van de schuldenaar waarop geen beslag ligt, alsmede met het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud en de toeslag voor een partner of eenoudergezin, begrepen in aan de schuldenaar toegekende studiefinanciering of tegemoetkoming in de studiekosten die niet vatbaar is voor beslag.