Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

De beslaglegger moet binnen acht dagen na het leggen van het beslag het beslagexploot aan de beslagene overbetekenen (art. 479l jo. 475i Rv).

Sanctie

Als het artikel niet wordt nageleefd, is het beslag niet nietig. De voorzieningenrechter kan het beslag op vordering van de beslagene opheffen. Dit levert niet veel op. De opheffing heeft geen terugwerkende kracht. Bovendien kan de beslaglegger opnieuw beslag leggen. De beslaglegger is wel aansprakelijk voor de door de overschrijding ontstane schade.

Conservatoir beslag

Volgens de schakelbepaling van art. 720 Rv geldt het artikel ook bij conservatoir derdenbeslag.

  • Dit kan gemakkelijk worden vergeten. Vaak wordt alleen gedacht om binnen de gebruikelijke termijn van veertien dagen de eis in de hoofdzaak in te stellen. De beslaglegger kan het beslagexploot aan de beslagene betekenen door middel van de dagvaarding in de hoofdzaak, maar hij moet dan wel de termijn van acht dagen van art. 475i Rv aanhouden.