Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie

Het executoriaal beslag op rechten uit een sommenverzekering vormt het begin van de executie daarvan.

Wetgeving

Wetgeving sommenverzekering

Het executoriaal beslag op rechten uit een sommenverzekering is geregeld in de artt. 479ka-479r Rv:

Wetgeving derdenbeslag

Het beslag op de rechten die voor de geëxecuteerde als verzekeringnemer voortvloeien uit een overeenkomst van levensverzekering is een bijzondere vorm van derdenbeslag. 

De schakelbepaling van art. 479l Rv bepaalt dan ook dat het beslag wordt gelegd en vervolgd volgens het executoriaal derdenbeslag, tenzij daarvan ten aanzien van de rechten uit een sommenverzekering niet wordt afgeweken.