Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd zonder dat de beslaglegger over een executoriale titel beschikt. Het is een bewarende maatregel die slechts genomen kan worden na verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voorwaarde voor verlof is dat, als er nog geen procedure is gestart, dit binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen termijn gebeurt. Deze termijn bedraagt meestal veertien dagen.

Doel

Het doel van een conservatoir beslag is te voorkomen dat in de periode die nodig is om een executoriale titel te verkrijgen de wederpartij de beslagen objecten niet verduistert.

Verwijzing naar executoriaal beslag

Het conservatoir beslag kent in vergelijking met het executoriaal beslag weinig eigen bepalingen. Door middel van een schakelbepaling wordt bij veel conservatoire beslagen naar de regeling van het executoriaal beslag verwezen.

Wetgeving

Het conservatoir beslag is geregeld in de artt. 700-770c Rv. De voor elk conservatoir beslag geldende algemene regels zijn als volgt:

Gerelateerde artikelen