Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Een executoriaal beslag wordt gelegd op basis van een executoriale titel. Vaak is dit een vonnis van een rechter. Er is dus dan al een procedure gevoerd.

Bij een conservatoir beslag is er nog geen procedure gevoerd of wordt er nog een procedure gevoerd. De schuldeiser legt dan beslag om te voorkomen dat geld of een goed verdwijnt voordat er een vonnis is.