Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Onder bestuursrechtelijke invordering wordt de invordering van een bestuursrechtelijke geldschuld bedoeld.

Als een schuldenaar geen gevolg geeft aan een aanmaning van een bestuursorgaan, kan het bestuursorgaan een bestuursrechtelijk dwangbevel worden afgegeven om alsnog betaling af te dwingen.

Bij dwangbevel kunnen de volgende kosten in ieder geval worden ingevorderd:

  • de hoofdsom,
  • de aanmaningsvergoeding
  • wettelijke rente
  • de kosten van het dwangbevel.

Het is echter mogelijk dat in bijzondere wetgeving is voorzien in de mogelijkheid aanvullende posten bij dwangbevel in te vorderen.

Het bestuursrechtelijke dwangbevel vormt een executoriale titel, dat volgens de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering ten uitvoer kan worden gelegd.