Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Begrip

De versnelde invordering is geregeld in art. 15 IW. Het artikel geeft de ontvanger bij een naheffingsaanslag ex art. 9 lid 8 IW en in de gevallen bedoeld in art. 10 IW (onmiddellijke opeisbaarheid van een belastingaanslag) de mogelijkheid tot een snellere invordering van een belastingschuld dan volgens de gebruikelijke termijnen mogelijk is.

Inhoud

De versnelde invordering kan het volgende inhouden:

  1. het uitvaardigen van een dwangbevel zonder voorafgaande aanmaning;
  2. het terstond tenuitvoerleggen van een dwangbevel na een bevel tot betaling;
  3. het terstond tenuitvoerleggen van een dwangbevel na een bevel tot betaling, eventueel in afwijking van de bij het bevel gestelde betalingstermijn;
  4. het terstond tenuitvoerleggen van een dwangbevel na een hernieuwd bevel tot betaling ex art. 14 lid 1 IW, eventueel in afwijking van de bij het bevel gestelde betalingstermijn;
  5. het op alle dagen en uren betekenen en tenuitvoerleggen van een dwangbevel, in afwijking van art. 64 lid 1 en lid 2 (eerste volzin) en 438b Rv.