Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Executie in civielrechtelijke zin is de tenuitvoerlegging van een executoriale titel.

Executiemiddelen

De schuldeiser kan de in de executoriale titel bepaalde prestatie afdwingen. Dit kan door directe executiemiddelen en indirecte executiemiddelen.

Wetgeving

Burgerlijk Wetboek

Art. 3:296 BW vormt de wettelijke grondslag voor executie. Art. 3:276 BW vormt de wettelijke grondslag voor verhaalsexecutie.

Rv

Elke executie vindt plaats volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Dit geldt ook voor de ontvanger voor een belastingvordering. In het Tweede Boek staan regels voor executie. De voor elke executie algemeen geldende regels zijn als volgt: