Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vormerkung behoudt werking bij koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde

De Vormerkung als bedoeld in art. 7:3 BW behoudt werking bij een beslag op een onroerende zaak, ook wanneer de koopovereenkomst onder een opschortende voorwaarde is aangegaan.

Een beslag ten laste van de verkoper ná inschrijving van de koopovereenkomst en vóór vervulling van de voorwaarde kan derhalve niet tegen de koper worden ingeroepen.

Gerelateerde artikelen