Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Bevoegdheden beslaglegger en bewaarder.

De bank mocht de runderen in afwachting van een definitieve beslissing op haar vordering tegen haar debiteur in revindicatoir beslag nemen en vervolgens de benoeming van een gerechtelijk bewaarder uitlokken.

Dat de gerechtelijk bewaarder, in opdracht van de bank, het vee heeft afgemest en voor de slacht heeft verkocht, strookt met de aard van de in bewaring gegeven zaken en viel derhalve binnen de uit de gerechtelijke bewaring voortvloeiende bevoegdheden van de bewaarder, respectievelijk de bank.