Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Machtiging openbaar ministerie tot vervreemding in beslag genomen voorwerp. Conservatoir beslag onder de staat om dit te voorkomen is niet mogelijk.

Het openbaar ministerie heeft ex art. 117 Sv een zelfstandige bevoegdheid machtiging te verlenen tot vervreemding van een strafrechtelijk in beslag genomen voorwerp, bijvoorbeeld omdat de kosten van bewaring niet opwegen tegen de waarde van het voorwerp.

Degene onder wie de voorwerpen strafrechtelijk in beslag zijn genomen kan niet door middel van een conservatoir beslag tot afgifte ten laste van de Staat de uitvoering van een machtiging tot vervreemding blokkeren.


Opmerking

Het arrest vormt het hoger beroep van Rb. Utrecht (vzr.) 24-09-2002 (Tussentijdse vervreemding).