Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Civielrechtelijk conservatoir beslag onder de staat. Gerechtvaardigd middel.

Ten laste van Hof van Eden is een aantal dieren in strafrechtelijk beslag genomen. Omdat de kosten van bewaring niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van de dieren, is de officier van Justitie voornemens een machtiging tot vervreemding van de dieren af te geven.

Hof van Eden legt vervolgens conservatoir beslag onder de staat.

De voorzieningenrechter acht dit in beginsel een gerechtvaardigd middel om als beslagene de aanspraak op teruggaaf van de dieren veilig te stellen.


Opmerking

Het oordeel van de rechtbank Utrecht werd vernietigd in Hof Amsterdam 05-06-2003, KG 2003, 150 (Tussentijdse vervreemding).