Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Voornemen prejudiciële beslissing over vraag of een assurantieportefeuille een vermogensrecht ex art. 3:6 BW is.

Eiseres is een vennootschap die stelt een rechtsgeldig pandrecht op een assurantieportefeuille te hebben verkregen tot meerdere zekerheid van de betaling van een schuld uit een overeenkomst van geldlening.

Gedaagde is curator in het faillissement van diverse vennootschappen die een assurantiekantoor dreven en die daartoe met genoemde geldlening aandelen van vennootschappen kochten om over de assurantieportefeuilles van deze vennootschappen te kunnen beschikken.

Het geschil tussen partijen gaat het in de kern genomen de vraag of het mogelijk is om een pandrecht op een assurantieportefeuille te vestigen, hetgeen eiseres stelt en de curator betwist, ofwel, de beantwoording van de (voor)vraag of een assurantieportefeuille een vermogensrecht is in de zin van art. 3:6 BW.

De rechtbank is voornemens om deze rechtsvraag ambtshalve aan de Hoge Raad stellen ter beantwoording bij wijze van prejudiciële beslissing.

Partijen worden in de gelegenheid worden gesteld om zich bij akte uit te laten over dit voornemen, alsmede over de inhoud van de aan de Hoge Raad te stellen vraag.

Gerelateerde artikelen