Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Geen rechtmatig belang. Fishing expedition.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat ook met betrekking tot deze vordering bij Interhiva het rechtmatig belang ontbreekt.

Zoals ook de rechtbank heeft overwogen ligt het op de weg van de partij die exhibitie verlangt om voldoende concrete feiten en omstandigheden te stellen waaruit naar normale ervaringsregels de mogelijkheid van aansprakelijkheid kan worden afgeleid; voorts zal deze partij aannemelijk moeten maken dat de verwezenlijking en handhaving van het materiële recht de gevraagde exhibitie verlangt.

Aan de genoemde vereisten is niet voldaan, reeds omdat de hiervoor bedoelde concrete feiten en omstandigheden niet zijn gesteld en - dus - een koppeling met de verlangde stukken niet kan worden gemaakt.

De enkele mogelijkheid dat Interhiva haar gelijk zou kunnen aantonen met één of meer van de door haar van Exercycle verlangde stukken geeft aanleiding te spreken van een ‘fishing expedition’. De in art. 843a Rv beschreven exhibitieplicht is hiervoor niet bedoeld.

Gerelateerde artikelen