Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering tot inzage gegevens ex artikel 843a Rv toegewezen. Rechtmatig belang.

Voormalige werknemers van eiseres zijn een concurrerend bedrijf gestart. Eiseres vermoedt dat zij bedrijfsgevoelige informatie hebben gekopieerd en legt, na gepleegd onderzoek, een conservatoir bewijsbeslag op gegevens ex art. 1019b Rv vanwege inbreuk op haar auteursrecht. Eiseres vordert in deze procedure, met toepassing van art. 843a Rv, inzage in die gegevens.

De werknemers vorderen in reconventie de opheffing van het beslag. Zij vinden dat, voor zover het bewijsbeslag niet zijn grondslag vindt in de gestelde inbreuk op de auteursrechten, maar het een algemeen bewijsbeslag betreft, dit beslag niet had mogen worden toegestaan omdat de wet geen algemene regeling voor bewijsbeslag kent. Ook vinden zij dat eiseres geen rechtmatig belang heeft bij het gelegde beslag. Het beslag is gebaseerd op vermoedens waardoor het een 'fishing expedition' is geworden. Ook had eiseres met een minder zwaar middel dan het bewijsbeslag kunnen volstaan om de gemaakte verwijten te onderzoeken.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het antwoord op de vraag in hoeverre eiseres een rechtmatig belang heeft bij de door haar gewenste inzage samenhangt met de vraag in hoeverre haar stelling aannemelijk is dat er sprake is van het zonder toestemming (digitaal) kopiƫren van gegevens. De resultaten die uit het onderzoeksrapport geven in ieder geval aanleiding tot twijfel omtrent het gebruik van de betreffende gegevens van eiseres door de voormalige werknemers.

Het vermoeden van eiseres dat haar digitale bedrijfsgegevens zonder haar toestemming zijn verveelvoudigd lijkt gerechtvaardigd. In hoeverre deze vermoedens terecht zijn, moet nog blijken aan de hand van (door eiseres) uit te voeren nader onderzoek, maar eiseres wordt geacht voldoende belang te hebben bij inzage in de in beslag genomen en gekopieerde gegevens. De vordering van eiseres wordt daarom toegewezen.

De in reconventie gevraagde opheffing van het bewijsbeslag wordt afgewezen. Overwogen is dat eiseres een rechtmatig belang heeft bij het gelegde beslag. Anderzijds is niet gebleken dat de voormalige werknemers er hinder van ondervinden.

Gerelateerde artikelen