Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering ex art. 843a in arbeidszaak afgewezen. Rechtmatig belang niet aangetoond. Fishing expedition.

Appellante betoogt dat zij een rechtmatig en concreet belang heeft bij de gevorderde inzage en afschrift ex art. 843a Rv, ten bewijze van haar stellingen dat ge├»ntimeerde zich schuldig heeft gemaakt aan schending van een geheimhoudings- en relatiebeding en onrechtmatige concurrentie, en dat aan alle vereisten voor de door haar gevorderde inzage en afschrift ex art. 843a Rv is voldaan.

Naar het oordeel van het hof heeft appellante niet voldoende feiten en omstandigheden gesteld voor toewijzing van haar vordering ex art. 843a Rv. De stellingen van appellante zijn daartoe te algemeen; er ontbreekt voldoende concrete onderbouwing daarvan

Gezien het voorgaande kan niet worden geoordeeld dat appellante een rechtmatig belang in de zin van art. 843a Rv heeft bij de gevorderde inzage en afschrift. Het gaat appellante niet om inzage en afschrift van bewijsmiddelen die aan appellante bekend zijn, maar niet in haar bezit. Appellant wil inzage (en afschrift) van al die kopie├źn om te onderzoeken of zij bewijs kan vinden dat haar stellingen ondersteund. Daar is art. 843a Rv echter niet voor bedoeld. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat sprake is van een fishing expedition.

Gerelateerde artikelen