Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering tot inzage ex art. 843a Rv afgewezen. Geen spoedeisend belang. 'Fishing expedition'.

Autoplanning vordert dat aan haar inzage, afschrift of uittreksel wordt verschaft van in gerechtelijke bewaring genomen bescheiden die zich bevonden onder een werknemer die wordt beticht van het gebruik maken van bedrijfsinformatie ten behoeve van een mede door hem opgericht concurrerend bedrijf.

De voorzieningenrechter in de rechtbank Haarlem en het hof wijzen de vordering af.

Voor zover Autoplanning inzage of afschrift van bepaalde bescheiden verlangt om haar vordering tot schadevergoeding in de inmiddels door haar aanhangig gemaakte bodemprocedure te staven zal dit in die bodemprocedure aan de orde kunnen komen en heeft zij onvoldoende spoedeisend belang bij een voorziening in kort geding.

Voor zover de door Autoplanning gevraagde voorziening is bedoeld om na te kunnen gaan of er voldoende feitelijke grondslag is voor een vordering tegen Werknemer op grond van wanprestatie en/of onrechtmatige daad moet de door haar gevraagde voorziening worden aangemerkt als een ‘fishing expedition’, en kan deze ook daarom niet worden toegewezen.

Gerelateerde artikelen