Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering ex art. 843a Rv afgewezen. Geen rechtmatig belang bij inzage.

Eiser heeft geen rechtmatig belang bij inzage. De gevorderde bescheiden zijn niet nodig om tegen SRK Rechtsbijstand en Inserva een procedure te starten.

De stelling dat SRK een beroepsfout heeft gemaakt en dat er door Inserva kennelijk onredelijk ontslag is verleend, kan met andere bescheiden en getuigen worden onderbouwd.

Art. 843a lid 4 Rv biedt evenmin soelaas, nu het bewijs ook langs andere weg kan worden verkregen en de bescheiden daarom onnodig zijn voor een behoorlijke rechtsbedeling.

Gerelateerde artikelen