Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Terecht beroep op art. 2.21 BVIE en art. 843a Rv. Recht tot inzage in financiële gegevens.

Het beroep op art. 2.21 BVIE en art. 843a Rv is terecht. Om duidelijkheid te krijgen over de genoten winst, zal inzage in de financiële gegevens nodig zijn.

Art. 2.21 lid 4 BVIE bepaalt dat de inbreukmaker kan worden veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de genoten winst.

Voor wat betreft het bewijsmateriaal geldt ook art. 43 van de Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP’s-Verdrag).

Gerelateerde artikelen