Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Titel 15 Rv (art. 1019 Rv e.v.) is ook van toepassing op handhaving van intellectuele eigendomsrechten die buiten Nederland van kracht zijn.

De opvatting van VAT c.s. komt erop neer dat de artt. 1019 Rv e.v. wat Europese octrooien betreft, slechts ten dienste staan aan handhaving van zulke octrooien voor zover zij voor Nederland zijn verleend.

Die opvatting kan niet worden onderschreven. Het feit dat een Europees octrooi geen voor de hele Europese Unie geldend octrooi is maar slechts een bundel vormt van nationale octrooien, en wel octrooien voor afzonderlijke landen waarvoor zij zijn verleend, dwingt niet tot die opvatting.

Aan de territoriale fragmentering van het Europese octrooi ligt immers geenszins de bedoeling ten grondslag dat ondersteuning van de handhaving van zo een octrooi niet mag plaatsvinden in een land waarvoor dat octrooi niet is verleend. Integendeel strookt de uitleg die het hof aan art. 1019 Rv geeft, met de duidelijke strekking van de IE-Handhavingsrichtlijn.