Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Toewijzing gevraagde inzage in financiƫle administratie. Analoge toepassing Lycos/Pessers.

Feiten

Converse legt een conservatoir beslag, enerzijds een beslag tot afgifte van de zich onder de expediteur bevindende inbreukmakende Converse-schoenen en anderzijds een bewijsbeslag op de administratie ten laste van expediteur Alpi wegens het vermoeden van namaak van schoenen. Alpi geeft de papieren administratie vrij, maar weigert een kopie van de digitale administratie aan Converse te geven.

Voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter wijst de vordering van Converse tot inzage in de digitale administratie van Alpi af op grond van de artikelen artt. 2.22 lid 5 BVIE, 1019f Rv en 8 Handhavingsrichtlijn, omdat op grond van die artikelen informatie van derden slechts tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kan worden verkregen. Daarvan is in dit kort geding geen sprake.

De voorzieningenrechter oordeelt echter dat inzage in de in beslag genomen digitale administratie van Alpi toch gerechtvaardigd is, dit met analogische toepassing van HR 25-11-2005, LJN: AU4019 (Lycos/Pessers). Alpi weigert immers om Converse relevante informatie te verschaffen over onder andere de herkomst van de inbreukmakende goederen en zich op de in beslag genomen kopieƫn van de harde schijven van de computer van Alpi meer informatie bevindt dan Alpi aan Converse bekend heeft gemaakt. Daarnaast bestaat er voor Converse geen minder ingrijpende mogelijkheid om de gegevens te achterhalen.