Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl

Word abonnee

Vordering ex art. 843a Rv voor bepaalde bescheiden toegewezen. Andere wijze van informatievergaring mogelijk, maar is onvoldoende voor afwijzing van de vordering.

Feiten

Allianz c.s. spreekt De Langstraat aan uit hoofde van onrechtmatige daad. Volgens Allianz c.s. heeft een hoogwerker van De Langstraat brand veroorzaakt in een bedrijfspand waarin een verzekerde van Allianz c.s. haar bedrijf uitoefende en wil Allianz c.s. regres halen voor de verzekeringsuitkering.

In het incident vordert Allianz c.s. dat De Langstraat wordt veroordeeld tot het verstrekken van verschillende bescheiden met technische informatie over de hoogwerker, waaronder een opleveringsrapport.

Rechtbank

De rechtbank overweegt dat sommige bescheiden niet meer voorhanden zijn, terwijl de vordering op andere onderdelen neerkomt op het hengelen naar informatie. Met betrekking tot de andere bescheiden waarvan inzage wordt gevraagd, verwerpt de rechtbank het verweer van De Langstraat dat die niet zien op een rechtsbetrekking waarbij Allianz c.s. partij is. Dit verweer stoelt op een te restrictieve uitleg van art. 843a Rv. Het moet gaan om bescheiden die relevant kunnen zijn voor het voorliggende geschil..

Het verweer dat een behoorlijke rechtsbedeling ook is gewaarborgd doordat het bewijs redelijkerwijs ook langs andere weg - door het horen van getuigen - kan worden verkregen faalt. Het enkele feit dat het bewijs ook op een andere wijze geleverd zou kunnen worden, acht de rechtbank in het onderhavige geval onvoldoende om de incidentele vordering af te wijzen.

De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat geen argumenten zijn aangevoerd die als gewichtige redenen grond kunnen vormen voor weigering van de inzage. Bovendien staat tegenover het tijdrovende aspect van het horen van getuigen, dat door het overleggen van het opleveringsrapport dezelfde informatie op eenvoudige wijze kan worden verkregen.

De rechtbank wijst een deel van het gevorderde toe.

Gerelateerde artikelen